Produktnummer: ND2005

 

MAC 951 - Kulörtvätt, 4 kg

 

Egenskaper

Innehåller tvättaktiva ämnen som lösgör smuts och utför det egentliga tvättarbetet.

Låg fosfathalt (P=<5%).  Fosfat gör vattnet mjukt och förstärker tvätteffekten.

Korrosionsinhibitor skyddar mot angrepp på aluminium och lättmetall.

Soda (natriumkarbonat) ger tvättlösningen ett pH-värde på ca 10.

 

Dosering

Följ doseringsanvisningarna noggrant.

0,5-1 dl till 3-4 kg tvätt.

1,3-2,5 dl till 10-12 kg tvätt.

Till handtvätt 4 matskedar till 10 L vatten.

 

Tekniska data

Innehåll: Natriumseskvikarbonat, natriumkarbonat, organiska fosfat, tensider, enzym, parfym.

pH-värde: brukslösning ca 10.

Förpackning: Hink 4 kg.

 

Miljöfakta

Ingående ämnen har bedömts som icke miljöfarliga.

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier.

Bioackumulering ej sannolik p.g.a. den höga vattenlösligheten.

Emballage av återvinningsbar polyeten.

 

Övrig information

Lagring: Lagras i rumstemperatur.

Hållbarhet minst 12 månader i obruten förpackning och normala lagringsbetingelser.

 

Skyddsföreskrifter

IRRITERANDE!

IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN!

Vid kontakt med ögonen, spola med mycket vatten och kontakta läkare.

Innehåller: Natriumkarbonat 10-30%.