Produktnummer: ND2000

 

MAC 950 - Vittvätt, 16 kg

 

 

Egenskaper

Innehåller ytaktiva ämnen som lösgör smuts och utför det egentliga tvättarbetet.

Låg fosfathalt (P=<5%).  Fosfat gör vattnet mjukt och förstärker tvätteffekten.

Blekmedel perkarbonat avlägsnar färgade fläckar vid temperaturer över 40 ºC  samt motverkar förgråning och missfärgning.

Korrosionsinhibitor skyddar mot angrepp på aluminium, lättmetall och mässing.

 

Dosering

Följ doseringsanvisningarna noggrant.

0,5-1 dl till 3-4 kg tvätt.

1,3-2,5 dl till 10-12 kg tvätt.

Till handtvätt 4 matskedar till 10 L vatten.

Vid handtvätt, lös upp pulvret först.

Vid hårt smutsad tvätt kan dosering höjas.

 

Tekniska data

Innehåll: Natriumkarbonat, organiska fosfat, natriumperkarbonat, natriumdisilikat, tensider, enzym, parfym.

pH-värde: brukslösning ca 10.

Förpackning: Hink 16 kg.

 

Miljöfakta

Ingående ämnen har bedömts som icke miljöfarliga.

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier.

Bioackumulering ej sannolik p.g.a. den höga vattenlösligheten.

Emballage av återvinningsbar polyeten.

 

Övrig information

Lagring: Lagras i rumstemperatur.

Hållbarhet minst 12 månader i obruten förpackning och normala lagringsbetingelser.

 

Skyddsföreskrifter

IRRITERANDE!

IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN!

Vid kontakt med ögonen, spola med mycket vatten och kontakta läkare.

Innehåller: Natriumkarbonat 30-60%, natriumperkarbonat 10-20%.