Produktnummer: ND1303

 

MAC 921 - Torkmedel Lyster, 10 L

 

 

Användare

Restauranger, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö osv.

 

Egenskaper

MAC 921 kan användas i alla typer av diskmaskiner.

Produkten påverkar ej materialet i diskmaskinen och diskgodset.

MAC 921 sänker ytspänningen och verkar skumdämpande.

Produkten är speciellt lämpat för medelhårt till hårt vatten.

Lämpligt där kalkutfällningar förekommer i maskiner med värmeåtervinning.

 

Dosering

Doseras automatiskt till sköljsystemets slutspolning med pump eller injektor.

 

Produktdata

Innehåller: Tensider, isopropanol och organisk syra.

pH-värde: ca 2,5

Förpackningsstorlek: 10 L

 

Övrig information

Lagras i rumstemperatur.

 

Hållbarhets minst 12 månader i obruten förpackning och normala lagringsbetingelser.

 

Skyddsföreskrifter

BRANDFARLIGT!

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Rökning förbjuden.

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögonen.