Produktnummer: ND1301

MAC 920 - Torkmedel Neutral, 10 L

 

 

Användare

Restauranger, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö osv.

 

Egenskaper

MAC 920 Torkmedel Neutral kan användas i alla typer av diskmaskiner.

Produkten påverkar ej materialet i diskmaskinen och diskgodset.

MAC 920 Torkmedel Neutral sänker ytspänningen och verkar skumdämpande.

 

Dosering

Doseras automatiskt till sköljsystemets slutspolning med pump eller injektor.

 

Produktfakta

Innehåller: Tensider.

pH-värde: ca 7.

Förpackning: 10 L.

 

Miljöfakta

Ingående ämnen är biologiskt nedbrytbara.

Förpackningsmaterial: Hårdplast (polyeten).

Tömd förpackning kan återlämnas till försäljare/producent för återanvändning, alternativt sorteras som hårdplast.

 

Övrig information

Lagring: Lagras i rumstemperatur.

Hållbarhet minst 12 månader i obruten förpackning och normala lagringsbetingelser.