Produktnummer: ND1255

 

MAC 947 - Klor/Luktbort, 5 L

 

MAC 947 är ett kraftigt medel för blekning, rengöring och bakteriesanering.

 

Egenskaper

MAC 947 är ett klorbaserat medel som effektivt dödar bakterier inom livsmedelsindustrin.

Gör tvätten vit och hygieniskt ren, tar bort dålig lukt från t.ex. avloppsbrunnar.

Mörknat trä i bastun osv. blir ljust och rent.

Bakteriedödande effekt vid rengöring av kakel, betong, stål.

Bör ej användas på aluminium och andra lättmetaller.

 

Dosering

0,5-2% beroende på grad av nedsmutsning.

Efterskölj noga med vatten, bl.a. för att undvika frätning.

Vid textiltvätt dosera 0,2-0,4 dl till huvudtvättprogram 40 ºC.

 

Skyddsföreskrifter

FRÄTANDE!

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Blanda inte med syra.

Innehåller: Natriumhypoklorit 10-20%.