Produktnummer: ND1223

MAC 941 - Grill & Ugn, 0,5 kg

 

Dosering/användning

Penslas eller sprayas på ytan.

Låt verka 5-10 minuter.

Bästa resultat erhålls med varm ugn - ej över 60ºC.

Vid rengöring av stora ytor, gör en blandning av 1 del MAC 941 och 10 delar vatten.

Var försiktig med aluminium.

Skölj noga med varmt vatten.

 

Egenskaper

MAC 941 Grill & Ugn löser snabbt fett.

Trögflytande konsistens för att hänga kvar på ugnsväggarna och ge bästa effekt.

 

Tekniska data

Innehåller raps-/kokosfettsyra, tensider och doftämne.

pH-värde: ca 14.

Förpackning: 12 x 0,5 kg.

 

Miljöfakta

Emballage i miljöanpassad polyetenplast.

Inget miljöfarligt avfall.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0ºC.

 

Skyddsföreskrifter

FRÄTANDE!

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten (minst 15 minuter) och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandkar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Innehåller kaliumhydroxid 5-10%.