Produktnummer: ND1211

 

MAC 935 - Fönsterputs, 5 L

 

 

Egenskaper

Utmärkt för rengörig av speglar och andra blanka ytor.

Rengör effektivt hårt smutsade ytor t.ex. bilrutor från trafikfilm, insektsrester och övrig vägsmuts.

Beläggning från tobaksrök avlägsnas effektivt.

 

Dosering, användning

Färdig brukslösning, sprutas direkt på ytan och torkas av med fönsterskrapa, torkduk eller papper.

 

Tekniska data

Innehåll: Vatten >30%, etanol 5-10%, butoxietanol 5-10%, ammoniak <0,25%, tensider <0,1%, blåfärg E133 och E514.

pH-värde: ca 10.

Förpackning: 5 L.

 

Miljöfakta

Förpackningsmaterial: Hårdplast (polyeten).

Tömd förpackning kan återlämnas till försäljare/producent för återanvändning alternativt sorteras som hårdplast.

 

Övrig information

Obruten förpackning kan lagras i minst 24 månader under normala lagringsbetingelser.

 

Skyddsföreskrifter

Förvaras oåtkomligt för barn.