Produktnummer: ND1210

 

Suma Rapid - Glasputs, 750 ml

 

 

Dosering, användning

Färdig att använda, skall ej spädas.

Spraya lätt på en luddfri duk och torka av ytan som skall rengöras.

Upprepa behandlingen vid behov.

Prova materialets beständighet på ett ej iögonfallande ställe innan användning.

 

Tekniska data

Beredningsform: Flytande, klar blå vätska.

pH-värde: 7,0-7,5.

Förpackning: Sprayflaska 750 ml.

 

Miljöinformation

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt EG-direktiv 73/405/EEC.

 

Skyddsföreskrifter

Skölj och torka händerna efter användning.

Smörj därefter in händerna med LeverLine Dermasoft.

Använd skyddshandskar vid upprepad användning.

Fullständig information om hantering av produkten och åtgärder vid oavsiktliga utsläpp finns i varuinformationsbladet.

Endast för professionell användning.

 

Övrig information

Förvara i stängd originalförpackning och undvik extrema temperaturväxlingar.