Produktnummer: ND1200

 

MAC 937 - Grovrent, 5 L

 

Rengöringsmedel för daglig rengörig av köks- och badrumsytor och andra ytor ed svår smuts.

 

Dosering, användning

Daglig rengöring: 50 ml/10 L ljummet vatten.

Hårt smutsade ytor: 150-200 ml/10 L vatten.

I ugnar och på spis- och grillhällar kan medlet användas outspätt.

Skölj därefter noggrant.

 

Tekniska data

Innehåller: Tensider, etanol, färg, parfym.

pH-värde: brukslösning ca 10, koncentrat ca 11.

Förpackning: 3 x 5 L.

 

Miljöfakta

Biologisk lätt nedbrytbar.

Övriga ekologiska data bästa tänkbara.

Emballage i miljöanpassad polyetenplast.

Inget miljöfarligt avfall.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0 ºC.

Obruten förpackning kan lagras i minst 24 månader under normala lagringsbetingelser.

Därefter kan kvaliteten försämras något, men inga fler kända farliga egenskaper förekommer.

 

Skyddsföreskrifter

IRRITERAR ÖGONEN!