Produktnummer: ND1102

MAC 930 - Handdisk, bomb

 

 

Egenskaper

MAC 930 Handdisk är drygt och effektivt, men skonsamt för huden.

Praktisk att hantera då den alltid hänger på rätt plats, och man undviker spill.

Innehåller biologiskt lätt nedbrytbara tensider.

Inga konserveringsmedel.

 

Dosering/användning

Ett tryck på dosersnabeln ger ca 10 ml.

Vid handdisk: 10-15 ml/10 L vatten.

Allmän rengöring: 15-25 ml/10 L vatten.

 

Tekniska data

pH-värde: ca 9.

pH-värde, brukslösning: ca 7-8.

Förpackning: 4 x 2,7 kg.

 

Miljöfakta

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Övriga ekologiska data bästa tänkbara.

Emballage i miljöanpassad polyetenplast.

Inget miljöfarligt avfall.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0ºC.

Obruten förpackning kan lagras i minst 24 månader under normala lagringsbetingelser.

Därefter kan kvaliteten försämras något, men inga fler kända farliga egenskaper förekommer.