Produktnummer: ND1101

MAC 930 - Handdisk, 5 L

 

 

Egenskaper

MAC 930 Handdisk är drygt och effektivt, men skonsamt för huden.

Innehåller biologiskt lätt nedbrytbara tensider.

Inga konserveringsmedel.

 

Dosering/användning

Ca 2 ml räcker till 5 L vatten.

Allmän rengöring: 15-25 ml/10 L vatten.

 

Tekniska data

pH-värde: ca 9.

pH-värde, brukslösning: ca 7-8.

Förpackning: 3 x 5 L.

 

Miljöfakta

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Övriga ekologiska data bästa tänkbara.

Emballage i miljöanpassad polyetenplast.

Inget miljöfarligt avfall.

 

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0ºC.

Obruten förpackning kan lagras i minst 24 månader under normala lagringsbetingelser.

Därefter kan kvaliteten försämras något, men inga fler kända farliga egenskaper förekommer.